Nhà ống

Công trình cải tạo nhà nhà 53 Cát Bi, quận Hải An, Tp Hải Phòng

1. Thông tin Công trình cải tạo nhà nhà 53 Cát Bi, quận Hải An,

Chủ đầu tư: Anh Qúy Diện tích: 52m2 Năm xây dựng: 2023