Đã hoàn thành

Công trình cải tạo nhà 2 tầng thành nhà 3 tầng ở địa chỉ 1/90 đường 208 An Dương

1. Thông tin Công trình cải tạo nhà 2 tầng thành nhà 3 tầng ở

Cải tạo căn nhà 3 tầng thành 4 tầng số 10/20/20 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng

1. Thông tin Công trình cải tạo căn nhà 3 tầng thành 4 tầng số

Công trình 5 tầng địa chỉ 179 Lạch Tray, hiệu sách Mai

1. Thông tin Công trình 5 tầng địa chỉ 179 Lạch Tray, hiệu sách Mai

Công trình cải tạo nhà 191 Cầu Đất, Hải Phòng.

1. Thông tin Công trình cải tạo nhà 191 Cầu Đất, Hải Phòng Tên công

Công trình 4 tầng địa chỉ số 3 ngõ 1041 Tôn Đức Thắng, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng

1. Thông tin công trình 4 tầng địa chỉ số 3 ngõ 1041 Tôn Đức

Công trình 4 tầng hiệu sách Mai ở địa chỉ 183 Ngô Gia Tự, quận Hải An, Tp Hải Phòng

1. Thông tin Công trình 4 tầng hiệu sách Mai ở địa chỉ 183 Ngô