Đổ mái tầng 7 căn nhà đường bùi viện (world bank)

Tướng đẹp do Tâm , nhưng Tâm lại nghe các bậc thiền ️sư nói “Tâm là sự biết của Não ”, Đạo Phật  gọi là Tâm vô hình tướng. Tâm lại được nuôi dưỡng bởi KHÔNG KHÍ, mà không khí thì do ông TRỜI ban cho, không phải trả tiền để mua, mà cái gì phải trả tiền mua thì thường mọi người không coi trọng, chỉ có chăng nước uống hoặc thức ăn thì mới coi trọng.


Người ta thống kê rằng, nếu người bình thường nhịn ăn cũng khoảng 90 ngày, nhịn uống cũng khoảng 7 ngày và nhịn thở tầm khoảng 2 phút, từ 2-5 phút thì đã có thể chết  não  là đem cơ thể đi hiến tạng cho Y học rồi .

Nhưng nạp Không khí ở HƯỚNG nào gọi là NẠP ĐÚNG thì lại là câu chuyện thật khó với những ai chưa hiểu về PHONG THUỶ.

Và làm sao để NẠP ĐỦ khí vì thừa khí người ta cũng chết  thiếu khí cũng dẫn đến cái chết , bế khí cũng bị tắc nghẽn KINH LẠC gồm 2 đường (Kinh mạch và Lạc mạch) cũng bị chết  các bộ phận trên cơ thể.

Và làm sao để NẠP SẠCH thì cũng lại câu chuyện rất khó để GIÁC NGỘ, bởi vì kẻ thù giết chết  chúng ta hàng ngày là khí ở bếp, bể phốt, nhà vệ sinh, thùng rác  trong và ngoài nhà, lỗ thông khí, …nhà anh hàng xóm nuôi gà  nuôi con lợn , mương nước trước nhà, áo hồ,…Nói chung là nơi phát xú uế.

Nếu mà nhà chúng ta bị HỒI PHONG PHẢN KHÍ nữa thì có lẽ không sửa được lỗi phong thủy này, gọi là BÓ TAY.

Chưa biết hay chưa hiểu về PHONG THUỶ cho ngôi nhà và văn phòng hay liên hệ với Công ty chúng tôi bạn nhé, bạn sẽ được tư vấn miễn phí 24/7 .